OŚRODEK ZDROWIA BIAŁY DUNAJEC

 

Informacje na temat programów profilaktycznych realizowanych przez Ośrodek Zdrowia w Białym Dunajcu są dostępne pod numerem telefonu 18 20 735 91 oraz na miejscu w Ośrodku Zdrowia.

 

WAŻNOŚĆ DRUKÓW I FORMULARZY
Korzystając ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia, otrzymują Państwo różnego rodzaju wnioski, formularze, które mają określoną ważność w czasie. Aby Państwa terapia przebiegła bez zbędnych zakłóceń warto zapoznać się z terminami ważności najczęściej wykorzystywanych druków.

 

DOWÓD UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
Dowodem ubezpieczenia zdrowotnego jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne np. dowód wpłaty składki odprowadzanej przez rolników do KRUS, dowód wpłaty w przypadku osób prowadzących działalność na własny rachunek, odcinek renty / emerytury, dowód wpłaty składki wraz z zawartą umową o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, aktualne dokumenty zawierające zestawienie należnych składek zdrowotnych: druk ZUS RMUA / ZUS RZA / ZUS RCA - w odniesieniu do pracowników i członków ich rodzin, książeczka ubezpieczeniowa z aktualną pieczątką pracodawcy, zaświadczenie wystawione przez urząd pracy itp. Obecne przepisy dają Państwu (a także członkom rodziny) prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych przez 30 dni od dnia utraty ubezpieczenia. W związku z tym potwierdzenia dowodów ubezpieczenia należy dokonywać co 2 miesiące - uznając ich ważność na okres obejmujący miesiąc, w którym zostało wystawione potwierdzenie oraz następny jako objęty ewentualnym 30 dniowym uprawnieniem do świadczeń zdrowotnych w przypadku utraty ubezpieczenia.

 

Czytaj więcej: Informacje dla Pacjenta

Dla Pacjentów

 

kolejka 

 

 recepta 

 

rejestracja

 

ewus logo

 

nfz

pfp 

SERCE BEZ DYMU

sbd

MEDYCYNA PRAKTYCZNA

mppl