OŚRODEK ZDROWIA BIAŁY DUNAJEC

 

 

 

Opieka całodobowa w Zakopanem realizowana jest przez szpital powiatowy w Zakopanem, ul.Kamieniec 10, 34-500 Zakopane

 

W ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej pacjenci mają zapewnioną nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Świadczenia w Ambulatorium Opieki Całodobowej POZ udzielane są w dni robocze w godzinach 18:00-8:00 oraz w soboty, niedziele i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy całodobowo w budynku Szpitala przy ulicy Kamieniec 10.Zgłoszenia wizyt domowych przyjmowane są telefonicznie pod numerem (18) 20 120 21 wew. 100 lub 797 181 648.

 

 

 

 

 

 

Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ realizuje świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Świadczenia są udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie,

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania,
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujące bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
  • gdy zachodzi obawa, ze oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia,

Telefony kontaktowe:

  • Opieka Całodobowa Nowy Targ tel. 18 263 37 64
  • Telefon do lekarza : 519 097 106, 519 097 107
  • Telefon do pielęgniarek 519 097 108, 519 097 109

Dla Pacjentów

 

kolejka 

 

 recepta 

 

rejestracja

 

ewus logo

 

nfz

pfp 

SERCE BEZ DYMU

sbd

MEDYCYNA PRAKTYCZNA

mppl