Historia Ośrodka Zdrowia w Białym Dunajcu odzwierciedla zmiany i reformy ogólnopolskiego systemu opieki zdrowotnej. Przez lata zmieniały się jego nazwy i nadrzędne instytucje. Początkowo podlegał pod Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej przy Powiatowej Radzie Narodowej w Nowym Targu. 1 września 1973 powstały Zespoły Opieki Zdrowotnej, najpierw (od 1 października 1973) Biały Dunajec był związany z centralą nowotarską, później (1 sierpnia 1975) - zakopiańską. Od 1 stycznia 2000 roku ośrodek jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej.

 

 Zmieniały się również przepisy prawa budowlanego dotyczące punktów opieki zdrowotnej. W nowym tysiącleciu stało sie oczywistym, że niebawem dotychczasowy budynek ośrodka przestanie spełniać wymogi przewidziane dla tego typu obiektów. Zapadła więc decyzja o budowie nowoczesnego obiektu, a jako miejsce jego lokalizacji wybrano plac, na którym niegdyś mieściła się stara szkoła nr 1. Po sądowym uregulowaniu na rzecz gminy własności prawnej gruntu, na którym w XIX wieku mieściła się m. in. karczma i wyburzeniu zdewastowanego budynku dawnej szkoły przystąpiono w 2009 do budowy. Prace budowlane zakończono w roku 2013, a od 1 stycznia 2014 r. nowy, przestronny, znakomicie wyposażony ośrodek mógł otworzyć swe podwoje dla pacjentów z obszaru gminy Biały Dunajec.

            Ośrodek Zdrowia to jednak przede wszystkim ludzie, którzy przez te 50 lat służyli lokalnej społeczności. To znakomici lekarze, pełne poświęcenia pielęgniarki i położne, pracownicy obsługi. Pracowali tu m. in. lekarze (medycyny ogólnej i pediatrzy) Jan Lewcun, Kazimierz Zając, Józef Wolarek, Mirosław Hrynkow, Janusz Bandura, Tadeusz Liczko, Andrzej Bender, Ryszard Bielecki, Beata Ligarska-Mazur, Maciej Wójcik, Piotr Dobosz, Marta Zając-Majewska, Bogusław Pędzimąż, Jacek Wysłouch, Agnieszka Starzykiewicz-Dolak, Katarzyna Runge-Odor, Małgorzata Szczerba - obecna kierownik Ośrodka; (ginekolodzy) Grzegorz Markowski, Mariusz Perek, Marek Giziński, Anna Wawrzonek; (stomatolodzy) Janina Rzadkosz-Sichelska, Maria Ślimak, Edward Adam Sichelski, Maria Pietrzyk.

            Wszystkim pracownikom Ośrodka Zdrowia w Białym Dunajcu składamy gorące podziękowania i chylimy przed nimi czoła za ich poświęcenie i pracę, za ratowanie zdrowia i życia mieszkańców Białego Dunajca, Gliczarowa Górnego i Dolnego, Sierockiego, Bańskiej i Leszczyn.