Zawarte tutaj Delaracje można pobrać a następnie wypełnić i wypełnioną deklarację złożyć w Ośrodku Zdrowia w Białym Dunajcu.

 

Deklaracja wyboru: lekarza podstawowej opieki zdrowotnej / pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej / położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

 

DEKLARACJE WYBORU ZNAJDZIECIE PAŃSTWO W ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ W FORMIE MICROSOFT WORD UMOŻLIWIAJĄCEGO EDYCJĘ BĄDŹ TEŻ W FORMIE PDF.