Wyniki konkursu znajdują się w załączniku.

 

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE BADAŃ LABORATORYJNYCH