Opieka całodobowa w Zakopanem realizowana jest przez szpital powiatowy w Zakopanem, ul.Kamieniec 10, 34-500 Zakopane

 

W ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej pacjenci mają zapewnioną nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Świadczenia w Ambulatorium Opieki Całodobowej POZ udzielane są w dni robocze w godzinach 18:00-8:00 oraz w soboty, niedziele i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy całodobowo w budynku Szpitala przy ulicy Kamieniec 10.Zgłoszenia wizyt domowych przyjmowane są telefonicznie pod numerem (18) 20 120 21 wew. 100 lub 797 181 648.