Położna

 

Położna pracująca w Ośrodku Zdrowia w Białym Dunajcu

 

 1 

 Położna Środowskiskowa Rodzinna

 Położna Poradni Ginekologiczno Położniczej  

  Anna Kułach